Marianne Rønneberg

Gestalt Psykoterapeut MNGF.    Mobiltel: 917 20 386   E-post: marianne    Org.nr. 982 891 426

Jeg har gjennomført den 4-årige utdanningen som Gestalt- / psykoterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt.

Bildet av Marianne

Mine arbeidsfelt er:

Jeg har yrkeserfaring fra voksenpsykiatrien og fra barnehage som støttepedagog, pedagogisk leder og styrer.

Jeg fungere som daglig leder for Rosehagen terapisenter.

 

Startsiden Gestalt

Icon valid html 4.01