Gestalt

I gestalt er det sentralt å arbeide med bevissthet på hva som skjer i oss selv og mellom oss selv og andre. Ved økt oppmerksomhet blir vi bedre kjent med vårt indre, og kan lettere sortere tanker og følelser, og foreta egne valg.

Ved å utforske de forskjellige livsområder, som egen psyke, parforhold, familie, jobb, venner, søker terapien å tydeliggjøre hvordan jeg fungerer i verden. Du trenger ikke nødvendigvis å være syk for og ha nytte av terapien. Alle problemstillinger som dukker opp, er reelle.

Vi er ikke så opptatt av å grave i fortiden for å finne forklaringer, eller å fortolke, men å fokusere på og bevisstgjøre det som faktisk er. Forandring skjer når jeg oppdager, aksepterer og tar i bruk hele meg - ikke når jeg prøver å bli noe annet enn det jeg er.

Arbeidsform kan variere. Vi kan bruke samtale, tegning, symboler, fantasier, drømmer, kroppsbevissthet og -bevegelse. Viktig i gestalt er samspillet mellom klient og terapeut.

 

 

Startsiden Bilde av Marianne

Icon valid html 4.01